Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

KÍNH DÂNG NGÔ TỔNG THỐNG

LTS: Thi sĩ NMH có làm một bài thơ liên hoàn dâng Ngô Tổng Thống để tri ân 9 năm của người . 
Xin mời qúy Độc Giả thưởng thức.

NGUYỆN CẦU
(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM nhân ngày giỗ thứ 49 của Người)

Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi
Phản phúc, đang tâm giết hại Người !
Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt
Hồn lìa vẫn hiện nét tinh khôi
Một dòng máu chảy, đau sông núi
Bốn phía mây giăng, xót đất trời
Ðạo đức - tài năng - lòng ái quốc
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
*
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
Công chính, bao người cảm khúc nôi...
Giông tố thuyền đi, mưa gió cản
Bão bùng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Trị quốc an dân dạ đắp bồi
Nhờ chí quật cường tâm tận hiến!
Chín năm Nam Việt sống đời vui 
*
Chín năm Nam Việt sống đời vui
Là bởi công ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng xây xã tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với người
Vườn biếc, nụ xanh vừa mới chớm
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
*
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Ðồng bào còn kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, loài buôn xác
Viên đạn phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
*
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lòng đã đau thương tình cách biệt 
Tim còn hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong lớp trẻ gầy nên cuộc
Và ước dân Nam dựng lại đời 
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Ðưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi

Ngô Minh Hằng

*** Chú thích hình : Vài hình ảnh về việc Thi Hành Dụ Số 57 (Cải Cách Điền Địa) của Ngô Tổng Thống : Chính phủ mua lại đất của người có nhiều ruộng để cấp phát cho dân, gọi là "truất hữu", chứ không phải "cưỡng chế".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét