Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Đọc Chính Đề Việt Nam


Ông Bút (Danlambao) - Chính Đề Việt Nam (CĐVN), tôi đọc không phải nguyên bản 355 trang, chỉ đọc sách đã tóm tắt 172 trang, không tính bìa, nhóm chủ biên cho rằng sách tóm tắt là phần giới thiệu để bạn đọc đi tới chính bản, tuy vậy sách tóm lược đã cho người đọc những khái quát rất đầy đủ.

CĐVN do ông Ngô Đình Nhu, và nhóm tham mưu soạn thảo, từ đầu thập niên 1960, chưa kịp chào đời, đã vội chết theo chủ ngày 1/11/1963, sau đó lại âm thầm tái sinh lần đầu, cũng là lần cuối, tại Sài Gòn năm 1964.

Lang thang theo dòng người tỵ nạn, CĐVN nguyên bản được in, phát hành tại Hoa Kỳ 2 lần, sách tóm lược (172 trang) mới in lần đầu năm 2015 

Vài nét về CĐVN

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Ai thật sự là người đã giải thể khối cộng sản Liên Bang Sôviết?


Sức mạnh của sự cầu nguyện / Sự sụp đổ của UdSSR

Trong ngày lễ truy điệu Đức Thánh Cha Giôan-Phao-Lồ II (08-04-2005) một Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga (Orthodoxe Kirche) đã đề cập sơ qua ngày 08-12-1991, ngày mà Nga ký kết giải tán Cộng sản Liên-bang Sô-viết. Nay tôi mới tìm ra tài liệu viết về sự kiện này, nên xin chuyển đến quý bạn bài phỏng dịch „Der Tag, an dem die Sovietunion unterging“ của ông Paul Flückiger (đăng ngày 08-12-2016).

Mặc dù chuyện xụp đổ của Cộng Hòa Sô-viết đã xẩy ra trước đây 28 năm nhưng tôi xin đề cập lại để nêu lên ba điểm sau với hy vọng trong dịp khác được góp ý thêm về điểm thứ ba:

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

NGÔ ĐÌNH DIỆM


NGÔ ĐÌNH DIỆM

Đọc trên mạng, thấy nói
Vào những năm sáu mươi,
Khi Ngô Đình Diệm chết,
Người ta lục trong người

Chỉ thấy chuỗi tràng hạt,
Nửa bao Bastos Xanh.
Loại thuốc rẻ tiền nhất
Của người nghèo Sài Thành.

Các tướng lĩnh đảo chính
Soi tài khoản của ông,
Cả trong và ngoài nước,
Xem có nhiều tiền không.

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM (03-01-1901-03-01-2016) MẠN PHÉP HỌA LẠI BÀI THƠ CỦA NGÀI:


NỖI LÒNG

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông
Hỏi bến : thuyền không, lái cũng không !
Xe muối nặng nề thân vó Ký
Đường mây rộng rãi tiếc chim Hồng
Vá trời lấp biển người đâu tá ?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông !
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế
Cắm sào đợi khách, thuở nào trong ?
Ngô Đình Diệm_1953


Bài họa

GƯƠNG LÒNG
Chí quyết một đời vượt núi sông
Đơn thân độc mã dẫu tay không
Trăm đau giữ nước xây Nam Việt
Vạn khổ gìn non đắp Lạc Hồng
Đả Thực giương cao nền Độc Lập
Bài Phong quét sạch rác Tây Đông
Chín năm rực rỡ ơn ngài mãi
Vạn sử huy hoàng sẽ sáng trong.

Trầm Hương Thơ_03-01-2016

Cùng họa

CHÍ HÙNG

Anh hùng cửa sấm dẫu ngăn sông
Đốc kiếm ngang mày bạt cõi không
Hiệp nghĩa ngời danh gương tiết liệt
Lòng trung rạng rỡ ánh dương hồng
Dân cầy có ruộng nêu nhân ái
Tổ quốc hùng cường trấn phía đông
Chí sỹ ngàn năm danh vẫn vọng
Trang vàng sử sách đục hay trong ?

Dung Phan_06-01-2016