Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Đức Quốc:Thánh Lễ Giỗ cố Tổng Thống GB. Ngô Đình Diệm và bào Đệ lần thứ 55.


"Tiết Trực Tâm Hư" giữ nước non
Vị quốc vong thân nghiã vẹn tròn
Đời đời nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Một đời hiến trọn tấm lòng son"

Vâng, 55 năm kể từ ngày cố Tổng Thống GB. Ngô Đình Diệm bị người ta toa rập với nhau giết đi một cách mờ ám để cướp quyền đã vậy họ còn bày ra đủ thứ xấu xa để vu khống cho ngài, nhưng rồi những sự thật lịch sử dối trá đó đang ngày một hé mở ra ánh sáng để soi tỏ ra nhiều chiêu trò của những kẻ khốn nạn mà bàn tay đã nhuốm máu người công chính.