Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

GIỖ NGÔ TỔNG THỐNG

Ảnh của THT

Đầy ắp tình thương nhớ vạn phần
Ngài Ngô Tổng Thống của toàn dân
Anh minh chính trực thương dân nước
Lỗi lạc ngay lòng mến nghĩa ân 
Quyết giữ Quê Hương tròn lãnh thổ
Bảo toàn Đất Nước thoát ngoại nhân 
Ngờ đâu phản tướng hùa theo giặc
Vạn kiếp danh lưu ở cõi trần.

Trầm Hương Thơ
02.11.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét