Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Trần Kiều Ngọc, Brisbane, phần 2: Kiều Ngọc tâm tình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét