Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Lễ Thượng kỳ VNCH tại tiền đình Quốc Hội Canada ngày 1 tháng 5 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét