Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

NGÀY QUỐC HẬN


Ba Mươi Tháng Tư chất ngất sầu
Vết Thương Dân Tộc lõm vào sâu

Bốn mươi hai năm đau khắp Nước

Chín sáu triệu dân khổ ngập đầu

Một bọn đảng đỏ vui man rợ

Cả khối dân vàng buồn ngất đau

Ngày ấy trở về hồn uất nghẹn

Bởi lũ yêu ma liếm gót Tầu
Thanh Sơn 30.04.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét