Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Tổng Thống Ngô Đình Diệm (Sau khi thảm kịch xảy ra…)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét