Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

HOÀNG KỲ:

Cờ vàng 3 sọc đỏ được dùng từ thời vua Thành Thái, Duy Tân, sau đó bị dẹp bỏ khi vua Khải Định (thân Pháp) lên ngôi. Đến đời Vua Bảo Đại dùng lại nhưng sọc đỏ giữa tách đôi gọi là cờ Quẻ Ly theo Bát Quái. Sau đó sọc đỏ giữa bị đứt đã được nối liền bởi ý tưởng của họa sĩ Lê Văn Đệ. Đến khi được Pháp chính thức trao trả độc lập (1949) thì chính quyền Quốc gia Việt Nam mới chính thức chọn cờ vàng ba sọc đỏ làm Quốc kỳ.
Sau khi lãnh thổ Việt Nam bị chia đôi (1954), Việt Nam Cộng Hòa (tức Quốc gia Việt Nam) được thành lập (1955) và chọn lại cờ này làm Quốc Kỳ. 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 miền Bắc - Trung - Nam, với ý nghĩa là 3 miền đều là anh em một nhà. Ý nghĩa khác còn là Da vàng, là Máu đỏ, là người Việt Nam. (Khác với cờ của Cộng sản là cờ đỏ máu, màu của chiến tranh và phân biệt giai cấp).

Có một trùng hợp là 3 sọc đỏ tạo thành quẻ Càn tức trời, nằm trên nền vàng đất tượng trưng cho Khôn, nên tạo thành dấu hiệu Càn Khôn (trời đất) không thể diệt vong. Nó linh ứng với quẻ Càn Khôn nên đất nước không thể bị diệt. (Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng để sát nhập VN trở thành 1 tỉnh của Trung cộng ---> Dân tộc Việt sẽ bị người Tàu đồng hóa và nòi giống bị diệt vong)

Hiện nay cờ vàng 3 sọc đỏ được gọi là "Heritage and Freedom Flag" (Lá cờ Tự do và Di sản) được Luật pháp Mỹ bảo vệ, tượng trưng cho Cộng Đồng Người Mỹ gốc Việt. Có khả năng lá cờ này sẽ được sử dụng tại Việt Nam trong tương lai không xa (hậu Cộng sản).

http://nswvefa.files.wordpress.com/20…/…/hqpd_1381109105.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét