Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Đức cha Micae Oanh: Phải đóng cửa Formosa và trả lại biển cho người dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét