Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

TƯỜNG THUẬT HÌNH ẢNH THÁNH LỄ GIỖ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM NĂM THỨ 53 NGÀY 29,10,2016 TẠI KÖLN

Ca nhập lễ của ca đoàn Mông Triệu Köln

 Ông trưởng khôi đọc 3 lời cầu nguyện và tưởng niệm...  nhớ công ơn của cố Tổng Thổng Ngô Đình Diệm.


Sau mỗi lời tưởng nhớ công ơn được tưởng niệm bằng một đoản khúc Cello của Bach
Thánh lễ đồng tế cầu nguyện bắt đầu

Đọc Thánh Thư

Thầy Phó Tế Wolfgang Allhorn đọc Phúc Âm
Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long giảng lễ

Cá thành viên Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm và quan khách

Ca đoàn Mông Triệu Köln
Các em thiếu nhi Mông Triệu Köln đọc lời nguyện giáo dân bằng tiếng Việt.


Ban nhạc thiếu nhi Mông Triệu Köln chơi khi cho rước lễ

Ông trưởng khối Ngô Đình Diện cám ơn cuối thánh lễ

Thầy Phó Tế Wolfgang chia sẻ về những kỷ niệm với Đức Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận và một chút về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lúc cuối thánh lễ

Kết lễ giỗ cụ Ngô Tổng Thống  ngày 29,10,2016 tại Köln 
Kết lễ giỗ cầu nguyện cho Ngô Tổng Thống cùng bào đệ và các linh hồn
http://khoitinhthanngodinhdiemducquoc.blogspot.de/
http://khoitinhthanngodinhdiemducquoc.blogspot.de/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét