Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Lm Antôn Lê Ngọc Thanh: Việt Nam Chúng ta hãnh diện vì có Tổng Thống Ngô... Chúng ta hãnh diện vì có một Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Những di sản to lớn của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để lại cho chúng ta cả về tư tưởng, lòng yêu nước và nền dân chủ đầu tiên cho Việt Nam.


Nguồn:TNCG:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét