Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

NGÔ TỔNG THỐNG THÀNH LẬP: Viện Quốc Gia Nghĩa Tử.Lúc sinh thời Ngô tổng thống đã có ý giúp các cô nhi, con em các tử sĩ và thương phế binh trong Quân đội VNCH và cho đó là Quốc sách với vai trò Nhà nước nhận nuôi dạy các em ăn học cho đến hết 18 tuổi.Năm 1962 Nha xã hội đệ trình thông qua Bộ quốc phòng để lập ra một tổ chức đảm nhiệm vai trò này,theo mẫu Office des pupilles de la Nation của Pháp.
Năm 1963 chánh phủ lập cơ sở đầu tiên mang tên Viện Quốc Gia Nghĩa Tử ở Sài Gòn. Việc xây dựng có đóng góp của thành phần dân sự qua Ủy ban vận động xây cất QGNT trong đó kiến trúc sư Trương Đức Nguyên thiết kế và nhà thầu Trần Ngọc Trình đảm nhận mà không lấy thù lao . Tháng 9 năm 1963 khánh thành Viện QGNT trên đường Võ Tánh gần ngã tư Bảy Hiền thuộc Tân Sơn Hòa tỉnh Gia Định.


Niên học đầu tiên 1963-1964.

Đây là tiền đề cho các Viện QGNT ra đời sau này tại Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa... Chương trình học sau này nâng cao quá bậc phổ thông và có cơ sở nội trú cho học sinh, đồng thời có cả cấp học bổng du học.
Không ít học sinh nơi đây đã thành danh bên hải ngoại và đóng góp cho khoa học, cô Kim Yến là chuyên viên cấp cao của Motorola là ví dụ tiêu biểu.

Sau năm 1975 các trường này bị đóng cửa.


Vô Vi Khởi sự từ í tưởng tri ân những anh hùng tử sĩ Quân Đội VNCH, Ngô TT đã cho khởi dựng trường này. Tuy Ngài không được thấy kết quả, nhưng biết bao nhân tài đã được gây dựng.


Đê Ba Bắt nguồn từ ý tưởng và thực hiện từ lúc cụ còn sống nên xem như việc ý nghĩa này công lớn xuất phát từ cụ.


Đê Ba Xây dựng các Viện QGNT và nuôi dạy con em tử sĩ thế này là công đức vô lượng, đủ để hậu thế tạc dạ ghi tâm.


Vô Vi Thật ra, 12 năm sau đó cho đến ngày kết thúc, Đệ II CH hầu như không có một chính sách nào đáng kể để chống lại cộng sản hoặc ích dân lợi nước cả ! Ngay cả "Người Cày Có Ruộng" cũng chỉ là để tiếp tục chính sách Cải Cách Điền Địa của Cụ Ngô thôi.


Đê Ba Ổn định nơi ăn chốn ở và hỗ trợ cho gần 1 triệu đồng bào miền Bắc định cư.
Cải cách điền địa.
Và xây dựng viện QGNT nuôi dạy con em tử sĩ.


Vô Vi Đê Ba : Còn nhiều nữa !


Phạm Thiên Phúc 9 năm trời (được bắt đầu từ những lúc sơ khai) Cả Miền Nam được thịnh vượng yên bình no ấm ..
Và chỉ ngay sau 2 năm đầu tiên cả thế giới đã phải ca ngợi nể phục...
Và biết bao công đức với hy sinh trong cuộc đời của Cụ chỉ biết vì Dân vì Nước ..
Ngô Tổng Thống muôn năm .
Đức Thánh Ngô Đại Đế Vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế ..
Muôn đời con chỉ biết Ca ngợi Ngài .


Ngat Huong không biết bao giờ có được một người tài đức như NGÀI ra cứu vớt lại nước VN này...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét