Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Đồ Ngốc! Dân tộc mất của cải các người về tay ai? Bài giảng Cầu Cho Công...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét