Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016

LỜI NÓI VÀ NHÂN CÁCH CỦA MỘT VỊ TỔNG THỐNG


Chúng ta có một Tổng Thống anh minh chính trực. Ông đã chết và để lại những lời nói như một vị tiên tri biết hết mọi sự. Không biết đến bao giờ VN có được môt người như vậy lạnh đạo Việt Nam:

Đây là bài thơ than khóc Ông

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Cờ VNCH nhuộm vàng 1 vùng tại đại hội giới trẻ thế giới 2016


Cờ " phản động"!

Cờ Vàng được chính thức sử dụng trong lễ khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow Ba Lan 26-7-2016 với khoảng 2 triệu người đến từ 187 quốc gia tham dự.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Chính phủ Trần Trọng Kim - Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập


Sau khi vua Bảo Đại công bố Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ngày 11-3-1945, Phạm Quỳnh cùng toàn thể thượng thư sáu bộ trong triều đình Huế xin từ chức. Vua Bảo Đại triệu tập nhân sĩ khắp nước đến gặp, để thăm dò việc thành lập chính phủ mới.

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

LM. Nam Phong: NHẬN DIỆN NHỮNG NGUY CƠ MẤT NƯỚCThái Hà (31.07.2016) – Hơn 10 soeurs cùng đệ tử Dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã đến Thái Hà để cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cách riêng quý soeurs mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý soeurs để những người đang chiếm dụng đất của quý soeurs biết tôn trọng trả lại cho Nhà Dòng.

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình diễn ra lúc 20 giờ, Chúa Nhật do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện chủ sự và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ Lời Chúa.

Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết?

Đồ Ngốc! Dân tộc mất của cải các người về tay ai? Bài giảng Cầu Cho Công...