Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

MƯA BẰNG NƯỚC MẮT

Cả đêm rỉ rả mưa như khóc 
Giọt buồn da diết nhớ quê cha 
Ray rứt niềm mơ một ngày sáng 
Thương qúa Việt Nam đất nước nhà 

Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt 
Nước mắt em thơ lẫn cụ già 
Quy hoạch vườn rau đảng cướp mất 
Sào đất tổ tiên của ông cha 
Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt ! 
Đảng về cày xới mộ tổ tiên 
San phẳng mặt bằng rao bán đất 
Dùi cui súng đạn đánh dân hiền 


Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt! 
Nước mắt lao nô khổ cực hình 
Đảng bán thân em làm nô lệ 
Ngồi thu ngoại tệ hưởng riêng mình 

Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt! 
Nước mắt em thơ chẳng có nhà 
Lang thang đánh giày hay bán báo 
Phanh áo giơ xương nắng cháy da 

Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt ! 
Nước mắt đau thương vợ mất chồng 
Vừa ra cửa biển gặp "Tàu Lạ" ! 
Bắt giam đánh đập giết như không 

Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt ! 
Trào lên bùn đỏ thắm tây nguyên 
"Người Lạ" cày lên đầy thân thể 
Đất Mẹ Việt Nam khắp tật nguyền 

Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt ! 
Thấm từ Cà Mau tới Bắc Quan (1) 
Bởi lũ "tam vô" đang bán nước (2) 
Tham tiền tàn phá nát Giang San 

Quê Hương tôi mưa bằng nước mắt 
Nước mắt khổ đau khắp sơn hà 
Thân thể gầy gò đảng cày xới 
Đứa con nghịch tử lóc thịt da. 

Antôn Thanh Sơn (1) Người Trung Cộng gọi là Nam Quan Ta nêm gọi là Bắc Quan mà nay đảng cộng sản VN. đã dâng cho giặc phương bắc

(2) Lý thuyết "Tam Vô" của cộng sản, tức là: 

- vô Gia đình, 
- vô Tổ quốc 
- vô Tôn giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét