Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

DI NGÔN CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM


" Con đường cho Việt Nam rất là rõ ràng. Đó là con đường phi cộng sản! Chỉ cần những người đấu tranh không mập mờ quan điểm và đừng trông chờ vào sự bố thí của cộng sản! mà hãy nghĩ rằng "Chúng ta hiện nay đang tiếp tục cuộc chiến đấu lớn lao bất cứ đến khi nào, để hoàn thiện nền độc lập của quốc gia chúng ta và để đảm bảo tự do của nhân dân chúng ta. Cuộc đời của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và cuộc đời, tự do, và hạnh phúc của con cháu chúng ta đều phụ thuộc vào cuộc chiến đấu này.” 
Mọi người chống Cộng nên tìm về các phương pháp chống cộng còn dang dỡ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm - Ông Tổ của " người chống cộng Việt Nam ". 

Xem và phân tích suy ngẫm lại thì thấy lời vàng của Tổng Thống là khuôn vàng thước ngọc. Ai có tâm với đất nước nếu nắm được thì sẽ tiếp tục được con đường này đi đến thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét