Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

ĐẠI PHÁ QUÂN THANHViệt cộng càng sợ Tàu, càng muốn làm nô lệ tốt cho Tàu thì chúng ta lại càng phải nung đúc lòng ái quốc, tính tự tôn dân tộc Việt. Nge lại những bản nhạc hùng tráng nói lên tinh thần độc lập chống Tàu nhiều, cũng là một cách khuyến khích những nhạc sĩ tài hoa sáng tác thêm những bài ca yêu nước Việt ..... 


Kính mời Qúy Vị nghe lại bài Đại Phá Quân Thanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.


Đại Phá Quân Thanh (Hoàng Thi Thơ)

Ai phá tan quân Sầm Nghi Đống? Vua Quang Trung
Đất Đống Đa chôn vạn quân thù. Nơi chôn bao nhiêu quân thù
Ai phá tan binh đoàn giặc Thanh? Vua Quang Trung
Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng

Ai nhớ chăng Quang Bình anh dũng? Vua Quang Trung
Đất Đống Đa chôn vạn quân thù. Nơi chôn bao nhiêu quân thù
Ai phá tan binh đoàn giặc Thanh? Vua Quang Trung
Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng

ĐK:
Giặc nhà Thanh, đây Tôn Sĩ Nghị
Giặc nhà Thanh, đây Sầm Nghi Đống
Giặc tràn qua khắp bờ sông Nhị
Giặc tràn qua vây chặt thành Thăng Long

Mười vạn quân do ngài Quang Bình
Ào Ào đi ngăn đoàn quân tiến
Ào Ào đi đến miền Tam Điệp
Đợi mồng năm tiêu diệt sạch quân Thanh

Này bập bùng nhịp trống bồi hồi dòng chiến
Vó ngựa hùng anh, vó ngựa dồn nhanh, vó ngựa tàn canh
Vó ngựa lừng vang, rung rinh kinh thành
Nhằm Lục Đầu mà tiến, nhìn về Lạng Giang, hướng về Hải Dương
Bắc Bình Đại Vương, tiến Hà Hồi nhanh
Đến Ngọc Hồi luôn, quân Thanh tan tành

Ngàn quân Tàu vượt cầu, như nước tràn
Hàng ngàn hàng ngàn quân Tàu, vượt cầu trong gió ngàn
Ngàn quân Tàu sập cầu tô thắm màu Nhị Hà
Nhị Hà nước về đỏ ngầu thây chất tràn

Nào ngờ đâu bao mộng tan tành
Vạn giặc Thanh như là mây khói
Và từ đây nước Việt yên lành
Ngàn đời sau Bắc Bình còn vang danh.


Hoàng Thi Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét