Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

ÔNG TÁO VỀ TRỜI GỞI ƯỚC MƠ XUÂN

Năm Mùi lắm chuyện sắp đi qua
Đón Xuân Thân đến trở lại nhà
 Tiếng kêu be be đi cho chóng
 Lão Tôn hy vọng sẽ thăng hoa

"Gởi theo Ông Táo đôi điều ước"
"Tâu lên Thánh Thượng vài niềm mơ"
Xin Ngài giúp đỡ cho vận nước
Bao năm dân tộc đã đợi chờ
Mong sao Việt Nam hết thuyết Mác
Để cho dân lành bớt khổ thân
Vùng lên quẳng ngay vào thùng rác
Vứt mau mớ lý thuyết ngu đần
Ai mang về Quê Hương tàn ác?
Áp đặt lên vai những người dân
Đày đọa dân tộc ra xơ xác
Giết hại đi bao những người thân
Bắt học sinh gọi hắn là bác
Ca tụng tên đồ tể hung thần
Quan thầy của hắn là Mao, Mác
Dạy họ mang về để giết dân
Hơn bẩy mười năm ở miền bắc
Quê Cha đất Tổ đau nhiều hơn
Phản Thầy bán Chúa thật xuất sắc
Ai giết Cha Mẹ đảng mang ơn
Đấu tố giết nhiều đảng tâm đắc
Dạy cho trẻ thơ những oán hờn
Cướp nhà cướp đất ai thắc mắc
Công an kéo đến bắt sạch trơn
Miền Nam đảng vào để giải phóng
Tự do từ đó đã ra đi
Tiền của vào tay đảng mau chóng
Người dân mất sạch chẳng còn chi
Đảng chúng đến đâu cướp sạch bóng
Lệnh của chúng truyền phải thực thi
Đêm nằm lo sợ mà lạnh cóng
Giật mình nghe chó sủa mỗi khi
Kể sao cho hết được tội ác
Văn hóa dân tộc bị mất đi
Bao giờ giải thể đảng thờ Mác
Bấy giờ thế giới hết khinh khi
Xin hẹn mọi người vào dịp khác
Gởi theo Ông Táo về sẽ ghi
Tiễn đảng tàn ác, đi theo bác
Đón xuân Thân đến, đảng biến đi!
Xuân về xin chúc mừng cô bác
Tần Niên sức khỏe chẳng hề vơi
Thưởng ban phúc-lộc-thọ-đại cát
An khang hạnh phúc hưởng ơn trời
Antôn Thanh Sơn
(23 tháng chạp Ngày ông Táo về trời)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét