Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

70 TẤM HÌNH XƯA RẤT QÚY HIẾM THỜI ĐỆ NHẤT CỘNG HOÀ VÀ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét