Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

VTV gián tiếp xác nhận Hồ Chí Minh giết hại bà Nguyễn Thị NămKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét