Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Tổng thống Ngô Đình Diệm Là Một Vị Tổng Thống Thương Dân Yêu Nước.

Hình ảnh những năm lảnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Ban Mê Thuột năm 1957

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.

Ngày 22 tháng 2 năm 1957 Tổng Thống Ngô Đình Diệm đang dự hội chợ triển 
lãm kinh tế tại Cao Nguyên, lúc bấy giờ thì ít phút sau có âm mưu ám sát ông


Và tên Hà Minh Trí bị bắt tại chỗ sau khi ám sát Ngô Đình Diệm 


Hình ảnh những năm lảnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình DiệmTổng Thống Ngô Ðình Diệm và Nguyễn Ðình Thuần, 
Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng kiêm Bộ trưởng Phủ Tổng Thống.


Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Trung Tá Dương Văn Minh 
năm 1955 - 8 năm sau chính Dương Văn Minh này lại sát hại Ông


Tổng Thống Ngô Đình Diệm trao kiếm cho thủ khoa
Ngày mãn khóa Sĩ Quan Hải Quân năm 1962


Tổng Thống Ngô Đình Diệm gắn lon cho Tướng Trình Minh Thế


Tổng Thống Ngô Đình Diệm và 
Sĩ Quan Tùy Viên Hồ Văn Kỳ Thoại


Tổng Thống Ngô Đình Diệm thăm trường Võ Bị. Từ trái: 
Trung tá Nguyễn văn Thiệu, Trung úy Hồ văn Kỳ Thoại,
Trung tướng Lê văn Tỵ và Tổng Thống Ngô Đình Diệm
(Hình: tác giả cung cấp)

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized %1%2.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Sĩ Quan Tùy Viên, 
Hải Quân Đại Úy Hồ Văn Kỳ Thoại. (Hình: tác giả cung cấp)Tổng Thống Ngô Đình Diệm mặc áo dài truyền 
thống trong chuyến viếng thăm Úc 1957

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét