Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Em Nhớ Màu Cờ: Hạt Sương Khuya trình bày trong ngày lễ giỗ cố TT Ngô Đìn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét