Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Paris, Pháp Quốc: Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM


Paris, Pháp Quốc: Thư Mời Tham Dự Lễ Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho Nhị Vị Anh Hùng Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Cố Vấn Ngô Đình Nhu, Chủ Nhật 1/11/2015Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét