Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

LỜI THỀ TRƯỚC CHÚA :


“Đây ! Chúa của Ông đây, Ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vững đất nước mà người ta đã trao cho Ông. Ông sẽ bảo vệ nó để chống lại bọn Công sản, và nếu cần, chống cả người Pháp nữa “
Sau chiến trận tại Điện Biên Phủ thất bại ( 3/1954 – 7/5/1954 ), Pháp phải tính chuyện phải rút khỏi Bắc Việt để tập trung phương tiện đối phó với vần đề ở Algerie đang trở nên cấp bách. Lần này, vừa đúng lúc Đức vua Bảo Đại định thay thế Hoàng thân Bửu Lộc để mời Ông Ngô Đình Diệm đãm đương chức vụ Thủ Tướng. Ngày 04 -06 – 1954 Pháp đã ký một hiệp ước trao trả độc lập hoàn toàn cho VN với chính phủ Bửu Lộc.
Mười ngày sau, nhà vua cho mời Ông Ngô Đình Diệm, tỏ ý muốn Ông đứng ra thành lập chính phủ trong tình hình chủa Hiệp định Genève phân chia đất nước. Nhà vua kêu gọi tinh thần yêu nước của Ông Diệm 
“ Vì sự tồn vong của đất nước, Ông không được từ chối “
“ Le salute du Vietnam l’exige “.

Ông Ngô Đình Diệm lúc ấy đã thận trọng nhận lời với điều kiện Ông được vua trao toàn quyền dân sự và quân sự. Lý do, sau này các nhà phân tích nhận định rằng, trong cuộc chiến với cộng sản gian xảo chuyên lừa gạt thủ tiêu và len lõi phá hoại người quốc gia, cần phải có những hành động chớp nhoáng và có uy lực kịp thời ngăn chặn.

Nhà Vua đồng ý vì biết cái dũng khí và cá tính kiên định nhìn xa trông rộng của Ông Diệm. Rồi Đức Vua kéo Ông Diệm sang phòng bên có tượng Chúa và nói :
“Đây ! Chúa của Ông đây, Ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vũng đất nước mà người ta đã trao cho Ông. Ông sẽ bảo vệ nó để chống lại bọn Công sản, và nếu cần, chống cả người Pháp nữa “

Trong hồi ký Con Rồng Việt Nam do Nguyễn Phước Tộc dịch từ nguyên tác của nhà Vua Bảo Đại ( Le Gragon D’Annam – Plon, Paris, 1980 , trang 515 ) có đoạn ghi rõ:
“ Cứ mỗi lần mà tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại phải gọi đến Ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối (…) Nay tôi kêu gọi long ái quốc của Ông. Ông không có quyền từ chối trách nhiệm của mình, sự tồn vong của Việt Nam buộc Ông phải như vậy “

“Ông ta đứng yên lặng một lúc lâu, rồi nhìn tôi, sau nhìn lên Thánh Giá, Ông nói với giọng nghẹn ngào : TÔI XIN THỀ “
Chí Sĩ Ngô ĐÌnh Diệm đã nói : TÔI XIN THỀ

(Đánh máy tới đây, tôi khóc…vì trách nhiệm nặng nề của Ngài Tồng Thống Ngô Đình Diệm )

Ngày 25/06/1954, Ngô Đình Diệm về nước với tư cách Thủ Tướng được chỉ định, và ngày 7/7/1954 Ông chính thức nhậm chức Thủ Tướng. Ngày này được gọi là ngày Song Thất, một ngày lễ, nghĩ có lương.
Thủ Tướng đã về nước trong một tình thế hầu như tuyệt vọng - Tứ bế thọ địch – 

· Ngân khố trống không
· Lòng dân ly tán
· Quân pháp lục tục rời miền Bắc rút vào miền Nam
· Dân Bắc Hà xôn xao nao núng
Hầu hết các nhà quan sát quốc tế đều nghĩ Ông Diệm khó có thể đứng vũng trong vòng sáu tháng. Trong số này có nhà báo và sử gia nổi tiếng Joseph Buttinger.

Trong cuốn The Smaller Dragon, A Political History of VietNam ( NY : Praeger, 1958 ) Buttinger thú nhận Ông đến VN để được chứng kiến sự thãm bại của con người “ Cứng cõi, không có kinh nghiệm, và thiếu khả năng này “
Nhưng chỉ mấy tháng sau Buttinger đã thay đổi hẳn quan điễm, sau khi đã chứng kiến những hành động sang suốt và vô cùng can đãm của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Trong chuyến công du của Tân Tổng Thống VNCH tới Hoa Kỳ, người ta thấy Buttinger ngồi bên cạnh TT để làm thông ngôn

Trang 5 và kế tiếp của quyển sách, Buttinger viết nguyên văn:
“ I regarded Ngô Đình Diệm as a man of exceptional political talent “

“ Tôi chú ý đề cao Ngô Đình Diệm như một nhà chính trị tài năng phi thường “

Tất cả những gì Tổng Thống có , chỉ là tài năng phi thường ấy, một niềm tin vô biên và lòng can đãm để đối phó với nghịch cảnh


Ghi chép hợp soạn theo quyển " Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc " của Tác giả Minh Võ

HKbay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét