Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

HÌNH ẢNH HAI CHẾ ĐỘ

2 régimes bien distincts : Avant (gauche) et après (droite) le 30 Avril 1975.

Hai hình ảnh, hai chế độ 

Nội các nghiêm trang. -  Các dân biểu Quốc Hội nước CHXHCN/VN đang chăm lo việc Nước trong giấc mơ !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét