Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

(Ghi nhớ 60 năm ngày truất phế Bảo Đại)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét