Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Tổng thống Ngô Đình Diệm đến Hoa Kỳ năm 1957 với tư cách Nguyên thủ Quốc gia của VNCH


Ảnh: Tổng thống Ngô Đình Diệm đến Hoa Kỳ năm 1957 với tư cách Nguyên thủ Quốc gia của VNCH.
Trong hình: Tổng Thống ngô Đình Diệm duyệt đội danh dự trước Ngũ Giác Đài ngày 16/5/1957. (nguồn: BBC)


XUYÊN TẠC: Bằng chứng hiển nhiên về những lời vu khống của việt cộng cho Ngô Tổng Thống.

V+ thường hay xuyên tạc, nói rằng Ngô Tổng Thống đã đọc diễn văn ở San Francisco, tuyên bố rằng biên giới Hoa Kì kéo dài đến vĩ tuyến 17 !!! Đó là một lời vu cáo bỉ ổi, trắng trợn vì thật ra, Ngô Tổng Thống đã đọc bài diễn văn đó trong một buổi tiếp tân của ông Thị Trưởng Thành Phố New York, tại khánh sạn Waldorf-Astoria Hotel vào ngày 13 - 5 - 1957

Đây là trích đoạn diễn từ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm với Thị Trưởng thành phố New York, Robert F. Wagner, Jr. :


"Indeed, today, more than ever, the defense of freedom is essentially a common task. With regard to security, the frontiers of the United States do not stop at the Atlantic and Pacific Coasts, but extend, in South East Asia, to the Ben Hai river, which partitions Viet-Nam at the 17th parallel, and forms the threatened border of the Free World"

Tạm dịch :

"Quả vậy, ngày nay, hơn bao giờ hết, công cuộc bảo vệ nền tự do là một nhiệm vụ chung thiết iếu . Vì vấn đề an ninh, biên giới của Hoa Kỳ không dừng lại ở Đại Tây Dương và những vùng duyên hải Thái Bình Dương, mà còn mở rộng ở khu vực Đông Nam Á, đến sông Bến Hải, nơi phân chia Việt Nam ở vĩ tuyến 17, và tạo thành biên giới bị đe dọa của thế giới tự do mà tất cả chúng ta đều trân quý".

Đính kèm là hình ảnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm với Thị Trưởng thành phố New York, Robert F. Wagner, Jr. trong ngày Ngài đọc bài diễn văn bất hủ đó.

Ai muốn có nguyên văn bài diễn văn xin download tại đây :

http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?6m4rx3HSx8LPYVLXH1HXavxD3Fss8%404WGgcXecvDBGwF4hj8S9..9av2e5z1YRoC3RpmE.H6Z06jkU8NnOXAariVeiHmfLeSHh5QeM%40h0QVSwO.K0v4mxw7phzdFU.M4%2F2321507006.pdf


-------------**********--------------
Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Đức Hồng Y Spellman tại Nhà Thờ Thánh Patrick, Nữu Ước, ngày 14 tháng Năm 1957


Robert Minckler, Tổng Giám Đốc Công Ty Dầu Hoả General Petroleum hướng dẫn Tổng Thống Ngô Đình Diệm thăm nhà máy lọc dầu tại Torrance, California ngày 18 tháng Bảy năm 1957.


Vi Vô Tôi đoán lúc đó Ngài đang mường tượng ngĩ đến việc làm sao khai thác dầu ở VN.
20 Tháng 8 lúc 18:18 · Thích · 6


Ngô Chí Thiềng Một tấm hình đủ nói lên tất cả...Xin Cụ nghỉ yên và cầu xin Chúa Cha ban phúc lành đến con dân Việt Nam bây giờ và mãi mãi...
21 Tháng 8 lúc 5:58 · Thích · 5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét