Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

MINH XÁC MỘT CÂU NÓI LỊCH SỬ


Ai cũng biết, trước đây, hàng năm, ngày 26 tháng 10 là ngày QUỐC KHÁNH, kỷ niệm ngày thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa Việt-Nam.

Tại Dinh Gia-Long, thường lệ mỗi năm, Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm thường tỏ ra vui vẻ, thân mật với các vị Đại-Diện quân dân tới chúc mừng.

Nhưng ngày QUỐC KHÁNH 26-10-1963 đã có một không khí đặc biệt. Sau những lời chúc từ của đại diện các cơ quan, đoàn thể, Tổng ThốngnNgô-Đình-Diệm chỉ đáp từ rất vắn tắt, rồi đột nhiên, với một giọng cương quyết, nhấn mạnh từng chữ và tuyên bố: “Tình thế biến chuyển, vận nước đổi thay ra sao, sử sách sau này sẽ ghi rõ… Riêng về phần tôi, nếu tôi tiến, các ông hãy theo tôi, nếu tôi lùi các ông cứ giết tôi. Nếu tôi chết các ông hãy theo gương tôi!”

Nói xong, Tổng Thống cáo từ, rồi rút lui.

Mọi người đều ngạc nhiên, ưu tư, vì trong mấy ngày trưóc đó, tình hình đã trở nên gây cấn, có thể nói là trầm trọng, một bầu không khí hoài nghi, bất trắc, không ai đoán được những gì sẽ xẩy ra.

Rồi chỉ vài hôm sau, là cuộc chính biến 1-11-1963, Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị bọn tướng lãnh đảo chánh và thảm sát.

Phải chăng Tổng Thống đã có linh tính biết thấy những chẳng lành sắp xẩy đến cho mình và cho Đất Nước!


Kẻ viết bài này đã có mặt tại Dinh Gia-Long hôm đó và đã mắt thấy, tai nghe những lời tuyên bố nói trên.

Nhưng sau đó, câu nói của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã bị dư luận và báo chí tường thuật sai lạc:

“Nếu tôi phục vụ cho quốc dân, xin đồng bào hãy giúp tôi. Nếu tôi bị ám sát xin hãy trả thù cho tôi!”

Như vậy là hoàn toàn sai!

Một người như Tổng Thống Ngô Đinh Diệm, với đức độ hiếu sinh, nhân từ và bác ái, lại chủ trương thuyết Nhân Vị một cách thành tín, không bao giờ lại có thể đặt vấn đề “báo thù, báo oán”, không bao giờ lại hô hào người khác trả thù cho mình! Sở dĩ có sự sai sự thật này, có lẽ vì một số người dựa vào câu nói của một nhân vật Pháp na ná như thế, để gán cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm:

“Si j’avance, suivez moi. Si je recule, tuez moi. Si je meurrs, vengez moi!”

Nhưng ai cũng biết, nhất là những người đã có mặt tại Dinh Gia Long hôm đó, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã không lấy một câu của kể khác để làm phương châm cho mình! [ ]

HƯƠNG BÌNH CAO VĂN CHIỂU
Antony. Pháp

Còn theo cựu Đại Úy Tùy Viên Lê Châu Lộc cho biết: Đôi khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm đi thăm mấy đơn vị quân đội, ngài thường nhắn nhủ: “… Nếu tôi chết anh em hãy nối chí tôi”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét