Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chân thành kính chúc Qúy Độc Giả an bình và hạnh phúc

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Lễ Giỗ Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 2014, bài giảng của Cha Xứ St Barbara

TỔNG THỐNG VỊ QUỐC VONG THÂN

TỔNG THỐNG VỊ QUỐC VONG THÂN
Tiết trực tâm hư giữ nước non- Vị quốc vong thân nghiã vẹn tròn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét